Om utstillingen

Utstillingen Kvinner i fagbevegelsen ble åpnet 10. juni 2005.

Kvinner i fagbevegelsen inngår i et større kvinnehistorisk prosjekt - Kvinner i Norge gjennom hundre år. Les mer om det her.

Formålet med prosjektet er å øke tilgangen til viktig kvinnehistorisk materiale. Gjennom økt kunnskap ønsker vi at utstillingene skal bidra til mer forskning om kvinnehistorie og kvinnebevegelsens historie og betydning.

Vi har også håp at utstillingene kan bli første steg på veien til etablering av et kvinnehistorisk arkiv i Norge, der viktig historisk materiale kan samles, tas vare på og spres.

Finansiering og medarbeidere

Utstillingen har fått økonomisk støtte fra Landsorganisasjonen (LO)og Hundreårsmarkeringen Norge 2005. Bibliotekar Marte Ericsson Ryste har ledet arbeidet med utstillingen. Historiker Åse Camilla Skaarer har vært vikariert som prosjektleder.

Takk til mange!

Svært mange har bidratt til utstillingen og det er derfor mange å takke for at den har blitt så rikholdig. Prosjektet har hatt tilknyttet referansepersoner, som takkes for mange innspill og ideer. Vi takker også alle andre bidragsytere.
Stor takk også til bibliotekarpraktikant Tone Mesna Andersen og Mette Mørch for god hjelp i innspurten.

Respons til KILDEN

KILDEN er ansvarlig for innholdet i utstillingen og kommende oppdateringer. Arkivdelen oppdateres fortløpende. Vi er takknemlige for forslag og tilbakemeldinger. Har du spørsmål eller kommentarer vil vi gjerne at du tar kontakt på e-post: post@kilden.forskningsradet.no

Les mer om utstillingen   Til hundreårsutstillingen
© KILDEN 2005   Spørsmål om opphavsrettigheter rettes til KILDEN Kilden LO Hundreårsmarkeringen