Barn og permisjon

Tidsklemma er ikke noe moderne fenomen. Arbeiderkvinnene på Oskar Braatens tid var bare så altfor godt kjent med tidsklemme, dobbeltarbeid og unger som måtte være uten tilsyn store deler av dagen.

«De mødre som eier den lykke at de kan være sammen med sine barn dagen lang, som kan faa lov aa værne og stelle om dem og holde øie med dem, de kan vel vanskelig sætte sig ind i hvordan den gifte fabrikarbeidersken har det. Hun og manden maa gaa fra sine barn hver morgen før klokken seks. Barnene sover. Moren skjærer brød til dem, har fløte i koppen til dem, lægger etpar pinder i komfüren, saa kaffekjelen kan holde sig varm en stund utover. Hun breder over dem naar hun gaar, hun kysser dem, hun nikker mot dem før hun lukker døren efter sig, hun forlater dem. For mange timer. Men naar hun staar nede ved sin spindstol eller sin væv og lar tankerne gaa – da er det stuen eller kammerset hun ater ser foran sig. Vaakner ungene tidsnok til skolen, tru? Passer de paa aa faa sig litt mat? Ser de over leksene sine? Vasker de sig saa de ser ut som folk? – Og de som endnu ikke er begyndt paa skolen, passer de sig for varmen? Eller for vognene paa gata? Eller for elva? – Den mindste var saa svett i dag tidlig, skulde han væra sjuk, mon? Aa, gud give at klokka snart var ett, saa jeg kunde flye hjem og se til dom ei lita stønn!»

Oskar Braaten, Om fabrikkjentenes dagligvliv, i essayet Akerselven
Les mer om utstillingen   Til hundreårsutstillingen
© KILDEN 2005   Spørsmål om opphavsrettigheter rettes til KILDEN Kilden LO Hundreårsmarkeringen