Litteraturtips

Agerholt, Anna Caspari
Den norske kvinnebevegelses historie / ny utg. med innledninga av Kari Skjønsberg. Trykt: 1973. Sidetall: 305 s.
Se boken i BIBSYS

Alnæs, Karsten
Historien om Norge : en ny arbeidsdag. 4. Trykt: [Oslo] : Gyldendal, 1999. Sidetall: 638 s. : ill. Noter: Kronologi: s. [631]. Bibliografi: s. 617-[629].
Se boken i BIBSYS

Amundsen, Hans
Norsk jernbaneforbund gjennom 60 år : 1892-1952. Trykt: [Oslo] : Norsk jernbaneforbund, 1952. Sidetall: 301 s., pl.
Se boken i BIBSYS

Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek
Arbeiderhistorie 2001 : årbok for Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek. Oslo : Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek. Noter: Tema: Kvinner i arbeid og politikk
Se boken hos Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek
Veien mot rettferd : norsk fagbevegelse gjennom 100 år / [tekst og bilder ved Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek ; illustrasjoner: Karine Haaland]. Trykt: [Oslo] : Landsorganisasjonen i Norge, 1999. Sidetall: 64 s. : ill.
Se boken i BIBSYS

Arnseth, Paul
"For å heve standens nivå" : Hamar handel og kontor gjennom 75 år, 1907-1982. Trykt: [Hamar] : Hamar handel og kontor, 1982. Sidetall: 110 s. : ill. Noter: Ryggtit.: Hamar handel og kontor gjennom 75 år.
Se boken i BIBSYS

Bakken, Ingeborg
Oslo handel og kontor 75 år, 1907-1982 : en beretning / Ingeborg Bakken ; [utgitt av] Oslo handel og kontor. [Oslo] : i kommisjon: Tiden, c1982.
Se boken i BIBSYS

Berg, Anne Marie
Rengjøringskvinnenes faglige organisering i et historisk perspektiv. Trykt: [Oslo] : Arbeidspsykologisk institutt, Arbeidsforskningsinstituttene, 1979. Sidetall: 110 s. : ill. Noter: Har bibliografi.
Se boken i BIBSYS

Bergby, Gunnar
Underveis- : festskrift til Eva Kolstad / redaksjon Gunnar Bergby ... [et al.]. Trykt: Oslo : Aventura, [1988]. Sidetall: 283 s. : ill.
Se boken i BIBSYS

Bergh, Trond
Postvesenets underklasser i Norge : hovedlinjer i Norsk postforbunds historie / av Trond Bergh. Oslo : Forbundet, 1989. 259 s. : ill.
Se boken i BIBSYS

Bjørnhaug, Inger
I rettferdighetens navn : LO 100 år - historiske blikk på fagbevegelsens meningsbrytninger og veivalg / Inger Bjørnhaug ... [et al.] (red.). Trykt: Oslo : Akribe, 2000. Sidetall: 375 s. + rettelser ([1] bl.).
Se boken i BIBSYS

Bjørnhaug, Inger
Et mangfoldig fellesskap : 1920-1945. Bind nr: B. 1. Trykt: 1994. Sidetall: 421 s.
Overordet post: Norsk kommuneforbund 75 år / [bokkomité: Margit Kvalvik Fron ... [et al.]] ; billedredaktør: Lill-Ann Jensen.
Se boken i BIBSYS

Blom, Ida
Kvinner selv - : sju bidrag til norsk kvinnehistorie / redigert av Ida Blom og Gro Hagemann. Trykt: Oslo : Aschehoug, 1982. Sidetall: 198 s. Har bibliografi.
Se boken i BIBSYS

Bull, Edvard
Norsk fagbevegelse : oversikt over fagorganisasjonens utvikling. Bind nr: Tidens tema ; 15. Trykt: Oslo : Tiden, c1968. Sidetall: 206 s. : ill.
Se boken i BIBSYS

Clayhills, Harriet
Kvinner og klassekamp. Oslo : Tiden, c1972. Sidetall: 173 s. : ill.
Se boken i BIBSYS

Dahl, Tor Edvin
Hallo?! : Norges telefonhistorie / Tor Edvin Dahl, Terje Ellefsen, Anne Solberg. Trykt: [Oslo] : Gyldendal, 1993. Sidetall: 174 s. : ill.
Se boken i BIBSYS

Elverum handel og kontor
Elverum handel og kontor gjennom 100 år. Trykt: [Elverum] : Foreningen, [1996]. Sidetall: 40 s. : ill.
Se boken i BIBSYS

Engstad, Paul
Norges offisersforbund 100 år : 1896-1996 / Paul Engstad ; [billedredaktør: Trygve Johansen]. Oslo : Forbundet, 1996. 439 s. : ill.
Se boken i BIBSYS

Fløystad, Ingeborg
Kvinnekår i endring : kvinnene sitt arbeid i Arna, Hordaland 1870-1930. Trykt: Bergen : Universitetsforlaget, c1986. Sidetall: 310 s. : ill.
Se boken i BIBSYS

Fredrikstad handel- og kontor
Fredrikstad handel- og kontor 75 år : 1908-1983. Trykt: [Fredrikstad] : [Foreningen], [1983]. Sidetall: 36 s. : ill.
Se boken i BIBSYS

Førde, Brit Fougner
Kvinneliv : om norske kvinner i 1880- og 1980-åra / Brit Fougner Førde. Trykt: Oslo : Tiden, c1990. Sidetall: 252 s. : ill.
Se boken i BIBSYS

Gjerde, Kristin Øye
Kvinner i oljeindustrien : et bakteppe for utstillingen "Jenter i oljå". Trykt: 2001. Sidetall: S. 68-77. I : Norsk oljemuseum. Årbok ... med årsmelding for ... - 2000
Se boken i BIBSYS

Gjermoe, Johanne Reutz
Kvinners rett til lønnet arbeid. Foredrag holdt i Oslo og Akershus Arbeidsløses Forening 5. november 1936. - Arbeidernes Oplysningsforbunds Kvinnekomité, Oslo 1937

Grøvdal, Sigvart
Molde handel og kontor 50 år : spredte trekk fra foreningens historie. Trykt: Molde : Handel og kontor, 1986 (EKH-trykk). Sidetall: 48 s. : ill.
Se boken i BIBSYS

Gullikstad, Berit
Kvinnelig livsoppgave - mannlig lønnsarbeid? : kjønn og arbeid under velferdsstatens oppbygning ca 1945-1970. I serie: Skriftserie fra Historisk institutt ; nr 36. Trykt: Trondheim : Historisk institutt, Senter for kvinne- og kjønnsforskning, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, 2002. Sidetall: 365 s. : ill. Noter: Avhandling (dr. art.) - Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet, Trondheim, 2002.
Se boken i BIBSYS

Hagemann, Gro
Fagbevegelsen og kvinnene. I: Arbeiderhistorie 1990. Tema: 1970-åra. Årbok for Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek. Oslo 1990. Aktuelle sider: s. 113

Hagemann, Gro
Kjønn og industrialisering. I serie: Det Blå bibliotek. Trykt: Oslo : Universitetsforl., c1994. Sidetall: 354 s.
Se boken i BIBSYS

Hagemann, Gro
Skolefolk : lærernes historie i Norge / Gro Hagemann. [Oslo] : Ad notam Gyldendal, c1992. 348 s. : ill. + bilag. Noter: Utgitt i samarbeid med Norsk lærerlag i anledning av 100 års jubiléet 1992.
Se boken i BIBSYS

Hansen, Berner
"Kontor og handel" i Skien : en oversikt over handelsfunksjonærenes fagforeninger fra 1882 til 1955 : utarb. til Skiens kontor- og handelsfunksjonærers forenings 40 års jubileum. Trykt: Skien, 1955. Sidetall: 59 s. : ill.
Se boken i BIBSYS

Hansen, Erling A.
Også Bergstadens funksjonærer har skapt historie : Røros handel og kontor 1936-1986 / [utgitt av Røros handel og kontor ; redaktør: Erling A. Hansen]. Trykt: Røros : Røros handel og kontor, [1986]. Sidetall: 58 s. : ill.
Se boken i BIBSYS

Hansen, Trond Børrehaug
Samholdsviljen skal verket bære : Norsk jernbaneforbund 1952-1982. Trykt: [Oslo] : Norsk jernbaneforbund, 1982. Sidetall: 169 s. : ill. Noter: Har bibliografi.
Se boken i BIBSYS

Hegna, Trond
Ved renhold og orden skabes sundhed og liv : 100 år 1895-1995 / Trond Hegna, Jan Messel. Trykt: Oslo : Renholdsverkets arbeiderforening, 1995. Sidetall: 456 s. : ill. Noter: Ryggtittel: RAF 100 år : 1895-1995. På omslaget: Stiftet 30.6.1895. Av innholdet: Oslo renovasjonsarbeideres forening : 40 år, 1895-1935 / Trond Hegna.
Se boken i BIBSYS

Heldén, Ernst
Norsk hotell- og restaurant-arbeider-forbund 1931-1941 : Jubileumsberetning / utgitt av Norsk hotell- og restaurant-arbeider-forbund. Trykt: Oslo : Norsk hotell- og restaurant-arbeider-forbund, 1941. Sidetall: 36 s. : ill.
Se boken i BIBSYS

Hoel, Marit
Den kvinnelige arbeiderklassen. I serie: Kvinners levekår og livsløp. Trykt: Oslo : Universitetsforlaget, 1983. Sidetall: 213 s.
Se boken i BIBSYS

Jenssen, Kari-Sofie
Kvinner på skinner / redaktør: Kari-Sofie Jenssen ; medredaktør: Kirsti Knudsen. Oslo : Norsk jernbaneforbund, [2000].
Se boka i BIBSYS

Kamsvåg, John L
Med nål og tråd gjennom 100 år : bekledningsarbeiderforbundet 1890-1990. Trykt: [Oslo] : Fellesforbundet, Seksjon bekledning : Tiden, c1990. Sidetall: 524 s. : ill.
Se boken i BIBSYS

Kaldal, Ingar
Papirarbeidernes historie : Norsk papirindustriarbeiderforbund 1913-1988 / Ingar Kaldal ; billedredaktør: Lill-Ann Jensen. [Oslo] : Fellesforbundet/Seksjon papir : Tiden, 1989. 616 s. : ill.
Se boka i BIBSYS

Knudsen, Kirsti
Proletarenes sekretærer : historien om FFG / [tekst og foto uten byline: Kirsti Knudsen ; redaktør: Kirsti Knudsen ; medarbeidere: Ane Børrud og Ellen Heggestad]. Trykt: [Oslo] : [Handel og kontor i Norge], 2003. Sidetall: 113 s. : ill.
Se boken hos BIBSYS

Korsell, John
Norsk tobakkarbeiderforbund gjennom 50 år : 1910 - 1.januar - 1960 / Utarb. av John Korsell. Oslo, 1960. 175 s. : ill.
Se boka i BIBSYS

Kvinnelige telegraf- og telefonfunksjonærers landsforening
Kvinner i Televerket : med KTTL gjennom 65 år : et streiftog gjennom landsforeningens arbeid 1914 - 1979 / utgitt av Kvinnelige telegrafog telefonfunksjonærers landsforening. Trykt: Oslo : KTTL, 1980. Sidetall: 177 s. : ill.
Se boken i BIBSYS

Larssen, Christian
Trondheim Handel og kontor 100 år : 1879-1979 / Christian Larssen [utgitt av Trondheim Handels- og kontorfunksjonærers forening]. Trykt: [Trondheim] : [Foreningen], [1979]. Sidetall: 179 s. : ill.
Se boken i BIBSYS

Lie, Bergliot
Likelønn : lik lønn for mannlige og kvinnelige arbeidere for arbeid av samme verdi. Trykt: [Oslo] : Landsorganisasjonens kvinnenemnd og Arbeidernes opplysningsforbund, c1959. Sidetall: 127 s. : ill.
Se boken i BIBSYS

Lie, Merete
Heimearbeidere i streik / av Merete Lie. Kvinner, interesseforvaltning og lokalsamfunn : kvinner og menn i arbeidskonflikt / av Siri Gerrard. I serie: Arbeidsnotat / NAVFs sekretariat for kvinneforskning ; 2/79. Trykt: Oslo, 1979. Sidetall: 31 s.
Se boken i BIBSYS

Lillehammer handels- og kontorfunksjonærers forening
Lillehammer handel og kontor : 1935 - 25 år - 1960. Trykt: [Lillehammer], [1960]. Sidetall: 43 s. : ill.
Se boken i BIBSYS

Lunden, Mimi Sverdrup
De frigjorte hender : et bidrag til forståelse av kvinners arbeid i Norge etter 1814 / Mimi Sverdrup Lunden. Trykt: Oslo : Tanum, 1978. Sidetall: 216 s. : ill.
Se boken i BIBSYS

Lønnå, Elisabeth
LO, Dna og striden om gifte kvinner i lønnet arbeid i mellomkrigstida. Trykt: Oslo : UiO, 1975. Noter: Hovedoppgave i historie - Universitetet i Oslo, 1975.
Se boken i BIBSYS

Moum, Sidsel Vogt
Kvinnfolkarbeid : kvinners kår og status i Norge 1875-1910 / Sidsel Vogt Moum. Trykt: [Oslo] : Universitetsforlaget, 1981. Sidetall: 100 s. : ill.
Se boken i BIBSYS

Medby, Johan
Norsk hotell- og restaurant-arbeider-forbund : 1931-1951. Trykt: Oslo : Norsk hotell- og restaurant-arbeider-forbund, 1951. Sidetall: 343 s. : ill.
Se boken i BIBSYS

Morland, Berit
I konsernets tid 1992-2002 : Freia sjokoladearbeider forening 100 år. Trykt: [Oslo] : Foreningen, c2002. Sidetall: 78 s. : ill.
Se boken i BIBSYS

Müller, Hanne
Kvinnelig industriarbeidskraft og fagforeningspolitikk : produksjon av kultur og ideologi i bedrift og fagforbund. Trykt: Bergen : H. Müller, 1978. Sidetall: 280, 11, [3] bl. : ill. Noter: Hovedoppgave i sosialantropologi - Universitetet i Bergen, 1978.
Se boken i BIBSYS

Nybakk, Marit
Arbeiderbevegelsens århundre : 100 år i kamp og framgang : en billedkavalkade over viktige hendelser fra fagbevegelsens historie i Oslo / [tekster og billedinnsamling: Marit Nybakk og Alexander Kvedalen ; intervjuene er foretatt av Torstein Buer]. Trykt: [Oslo] : LO i Oslo, 1999. Sidetall: 66 s. : ill. Noter: "Utgitt ved LOs hundreårsjubileum". Katalogisert etter omslag.
Se boken i BIBSYS

Schirmer, Annette W.
Den Kvinnelige industriskole i Oslo : 1875-1925 / med bidrag av Annette W. Schirmer ... [et al.]. Trykt: Oslo : Cappelen, 1925. Sidetall: 68 s. : ill.
Se boken i BIBSYS

Skjønsberg, Kari (red.)
Hvor var kvinnene? : elleve kvinner om årene 1945-1960. Trykt: Oslo : Gyldendal, 1979. Sidetall: 250 s. : ill.
Se boken i BIBSYS

Skjønsberg, Kari
Fernanda Nissen / Kari Skjønsberg. I serie: Tidens emnehefter for ungdomstrinnet og den videregående skole. Trykt: Oslo : Tiden, c1978. Sidetall: 54 s. : ill.
Se boken i BIBSYS

Strøm, Elin
Vi på "Fyrstikken" : om fabrikken på Grønvold i 1889 / tekst: Elin Strøm ; tegninger: Yngve Reidar Vold. Trykt: [Oslo] : Tiden, c1982. Sidetall: 56 s. : ill.
Se boken i BIBSYS

Syvertsen, Sigrid
Kvinner i strid : historien om Arbeiderpartiets kvinnebevegelse / Sigrid Syvertsen, Thina Thorleifsen. Trykt: Oslo : Arbeidernes opplysningsforbund, 1960. Sidetall: 332 s. : ill.
Se boken i BIBSYS

Sæter, Gjertrud
Kvinner selv- : bilder av kvinner i arbeid. Trykt: Oslo : Spillerom for kvinner, c1998. Sidetall: 159 s. : ill.
Se boken i BIBSYS¨

Zachariassen, Aksel
Med nål og tråd : Norsk bekledningsarbeiderforbund gjennom 75 år. / Aksel Zachariassen. Oslo, 1967. 366 s. : ill.
Se boka i BIBSYSLes mer om utstillingen   Til hundreårsutstillingen
© KILDEN 2005   Spørsmål om opphavsrettigheter rettes til KILDEN Kilden LO Hundreårsmarkeringen