Mot egne kolleger

Gjennom hundreåret har vi flere eksempler på hvordan kvinnelige og mannlige arbeidstakere har kommet i konflikt med hverandre, på arbeidsplassen eller i fagbvegelsen. LO var fra begynnelsen av ofte preget av fagarbeidernes synspunkter i faglige spørsmål. At dette var synsmåter som kunne føre til kjønnskonflikter, finnes det mange eksempler på. Konkurransen mellom kjønn var også et generelt trekk ved arbeidslivet i fagbevegelsens gjennombruddsår, blant annet fordi den kvinnelige arbeidskraften var langt billigere. 

I tillegg var den tidlige arbeiderbevegelsens holdning til kvinnearbeidet tvetydig. På programnivå kom det tidlig til uttrykk en positiv holdning til kvinnearbeid og til likestilling, også innenfor fagbevegelsen. Men i praksis var holdningene preget av et langt mer tradisjonelt syn.

Kvinnearbeidet ble gjerne oppfattet som et onde skapt av kapitalismen. Særlig var lønnsarbeid blant gifte kvinner uglesett. Tankegangen var at en manns lønn burde være stor nok til å forsørge en familie. Og konfliktene rundt gifte kvinners rett til arbeid og likelønn for menn og kvinner er eksempler på hvordan kvinner og menn kunne ha ulike interesser i arbeidslivet.

Men også lokale spørsmål på arbeidsplassene har ført til strid. Mange kvinner opplevde å få rollene som kaffekokere og «husmødre» på arbidsplassene sine - den tradisjonelle kvinnerolla fra familielivet hang ved kvinnene inn i arbeidslivet.

Kilde for emnetekst: Fagbevegelsen og kvinnene av Gro Hagemann. Artikkel i Arbeiderhistorie 1990.


Kaffekrigere

I 1975 var det krig blant de ansatte på godsekspedisjonen på NSB i Bodø. Det var kaffekoking slaget sto om.

Arbeidspresset på godsekspedisjonen var høyt, både for kvinner og for menn. Likevel var det kvinnene som skulle ta telefonen og koke kaffe. I kvinneåret 1975 sa de kvinnelige ansatte stopp og gikk til streik.

- Vi sa nei til at det bare skulle være vi som kokte kaffe. Det ble ett års stille kamp, hvor vi jentene bare kokte kaffe til oss sjøl og lot mannfolkene seile sin egen sjø. Etter den tid var det like vanlig at en mann satte over kaffekjelen, forteller Lillian Malandrino. Hun begynte å jobbe på godsekspedisjonen på Bodø stasjon i 1970. Den gang fikk ikke damene lov til å gå i bukser på jobben, kjole eller skjørt skulle det være. Uniform fikk de ikke. Den var forbeholdt mennene til ut på 80-tallet.

Kilde: Kvinner på skinner

Les mer om utstillingen   Til hundreårsutstillingen
© KILDEN 2005   Spørsmål om opphavsrettigheter rettes til KILDEN Kilden LO Hundreårsmarkeringen