Arbeiderpartiets Kvindeforening

Følgende tekst om Arbeiderpartiets Kvindeforening er hentet fra PaxLex

Foreningen ble stiftet i mars 1895 i Kristiania. I "Social- Demokraten" ble den omtalt som "en kvindeforening til udførelse af haandarbejde i partiøiemed". Foreningen var fra starten en ren partistøttende organisasjon, selv om den formelt først meldte seg inn i Arbeiderpartiet i1896. Formann var Helga Nestor Nilsen, kasserer Gunhild Ziener.

Gjennom håndarbeidsvirksomhet, basarer, i innsamlinger 0.1. arbeidet foreningen for å bedre partiets økonomi og styrke dets presse. Etter hvert ble foreningens oppgaver sterkt utvidet. Opplysnings- og foredragsvirksomhet blant arbeiderkvinner, agitasjon for fagorganisering og kamp for sosial rettferdighet tok stadig mer av medlemmenes tid.

Foreningen var aktiv i kampen for kvinnelig stemmerett og tok i 1899 initiativet til et kvinnetog 17. mai for å demonstrere for stemmeretten, et tiltak den fulgte opp i årene etter. Foreningen førte også an i arbeidet for å samle de fagorganiserte og de politisk organiserte kvinnene i arbeiderbevegelsen. Sammen med fem kvinnelige fagforeninger dannet den Arbeiderpartiets Kvindeforbund i 1901.

Les mer om utstillingen   Til hundreårsutstillingen
© KILDEN 2005   Spørsmål om opphavsrettigheter rettes til KILDEN Kilden LO Hundreårsmarkeringen