De første kvinnelige fagforeningene

Fra 1886 til 1901 ble det stiftet 20 fagforeninger for kvinner.

Veveriarbeiderskenes fagforening
Hjula kvindelige arbeiderforening
Maskinstrikkernes forbund
Nydalens kvindelige arbeiderforening
Cigarlæggerskenes forening
Kristiania Kvindelige Tobaksarbeideres forening
Nåtlerskenes forening
Den kvindelige ølbryggeriarbeiderforening
Den kvindelige bokbinderforening
Kvindelige Sømarbeideres forening
Den kvindelige fabrikkarbeiderforening
Påleggerskenes forening
Sætterskenes Klub - Les mer
Den kvindelige fyrstikarbeiderforening - Les mer
Kampens kvindeforening
Den kvindelige forening i herreskredderfaget
Syerskenes forening
De kvindelige tjeneres forening
Avisbudenes forening
Vaske- og rengjøringsarbeiderskenes forening

Kilde: Ertesvaag, Vera Espeland: Arbeiderkvinnenes faglige og politiske organisering 1889-1901 i Ida Blom og Gro Hagemann (red.) Kvinner Selv, Aschehoug 1977.

Les mer om utstillingen   Til hundreårsutstillingen
© KILDEN 2005   Spørsmål om opphavsrettigheter rettes til KILDEN Kilden LO Hundreårsmarkeringen