Tema: Organisering

Til Kristiania for å demonstrere

Her forteller barnebarnet til gassmester Olsen om kona hans som forlot mann og hjem, og heller dro inn til hovedstaden for å demonstrere sammen med fyrstikkarbeiderskene:

«Farfar hadde vært enkemann i noen år. Så ble han glad i ei enke på samme alder og vi fikk ei ny bestemor, men denne idyllen ble kort for denne bestemor var ingen hjemmets kvinne. Hun ble bitt av den basillen som heter politikk.

Hjem til ferdig middagsmat klokken tolv som folk brukte den gangen ble bare en drøm for farfar, for kona hans var i Arbeideren og holdt foredrag. Hun var svært opptatt av kvinnenes stemmerett den vi fikk i 1913. Men i [1889] ble det kvinner som satt i gang Norges første streik som var fyrstikkarbeidernes lønnskrav om 10 øre mer om timen. Da ble det ille for bestemor å holde seg passiv.

Å være gift med farfar har nok ikke vært noen dans på roser. Når farfar ble sint svulmet halsen hans opp så skjorteknappene trillet bortover gulvet. Der trillet sikkert en mengde knapper da kona pakket kofferten og reiste inn til Kristiania for å hjelpe fyrstikkvinnerne i deres kamp. Hun marsjerte i demonstrasjonstoget med den siden så berømte fru Hansteen. Efterhvert ble hele landet interessert i streiken. Især da den unge dikter Bjørnson ble opptatt av kvinnernes kamp. Der ble samlet inn penger og bare fra vår by kom 300 kroner. En veldig sum i de tider. Men farfar mistet kona si i kampens hete, hun ble boende i Kristiania.»

Kilde: NFS, Minneoppgaver 1981. V-A 55, s. 4

Les mer om utstillingen   Til hundreårsutstillingen
© KILDEN 2005   Spørsmål om opphavsrettigheter rettes til KILDEN Kilden LO Hundreårsmarkeringen