Paul Norderud om gifte kvinner

Formannen i Chokolade og Sukkervarearbeidernes Forening, Paul Norderud begrunnet politikken overfor gifte kvinner slik i en artikkel i Næringsmiddelarbeideren i 1932:

«Chokolade og Sukkervarearbeidernes Forening, med et overveldende flertall kvinnelige arbeidere, sier det seg selv at saken var meget aktuell... Skal vi la de unge gå ledige og la de som er forsørget ha arbeid, eller la våre gamle medlemmer (som er gifte) slutte å la yngre krefter komme til? Jeg vil med en gang si at da spørsmålet blev reist på vårt møte blev det enstemmig vedtatt at gifte kvinner med forsørger i arbeid skal vike plassen for arbeidsledig ungdom. Dette er også blitt praktisert.»

Les mer om utstillingen   Til hundreårsutstillingen
© KILDEN 2005   Spørsmål om opphavsrettigheter rettes til KILDEN Kilden LO Hundreårsmarkeringen