6-timersdagen

Sekstimersdagen var, og er et av kvinnebevegelsens mest sentrale fagligpolitiske krav. Første gang kravet ble fremmet i Norge var av gruvearbeidere i Sulitjelma i 1920-årene.

I 1930-årene ble sekstimersdagen diskutert som et virkemiddel for å demme opp for arbeidsløsheten.

I 1975 programfestet SV sekstimersdagen. Til LO-kongressen i 1977 kom det inn tolv forslag om redusert arbeidstid, hvorav fire forslag om seks timers arbeidsdag. Men representantskapet fremmet ikke forslagene. LO prioriterte lengre ferie og nedsatt pensjonsalder framfor kortere arbeidstid.

På LO-kongressen i 1981 ble det gjennombrudd for ideen, selv om kvinneopposisjonen ikke fikk programfestet den. Det hadde stått strid om kortere arbeidstid før, mannsinteresser sto mot kvinneinteresser. Da femdagers-uken ble gjennomført i 1976, var det også på tvers av kvinneønskene. Både enkeltvis og organisert hadde kvinnene krevd kortere arbeidsdag framfor femdagers-uke. «Det er hardt for kvinner med full arbeidsdag når mennene mangler solidaritet på hjemmebane», sa kvinnene.

Sekstimersdagen skulle gjøre det mulig å kombinere ei lønn å leve av og ei arbeidstid å leve med - uten å forsømme alt som het omsorg og ansvar utenfor jobben.

På LO-kongressen i 2005 ble sekstimersdagen igjen tatt opp til behandling.

«Vi står fast ved målet om 6-timersdag eller 30 timers uke med full lønnskompensasjon. Vi tror på 6-timersdagen, men ser at mange andre ikke gjør det, sa Gerd-Liv Valla. Derfor ønsker LO å sette i gang flere forsøk med redusert arbeidstid, sa LO-leder Gerd-Liv Valla til Hotell- og Restaurantarbeideren.

- 6-timersdagen har alltid vært et kvinnekrav, reist av de kvinnedominerte forbundene. Det er viktig at vi ikke glemmer de mannsdominerte arbeidsplassene når vi skal sette i gang forsøksordninger, understreket Valla i sin gjennomgang av handlingsplanen».

«Enhver med omsorgsforpliktelser vet at åtte timers arbeidsdag er alt for mye. De fleste kvinner som har både heldagsjobb og omsorgsforpliktelser gjør dobbelt arbeid, i og med at de også må ta de tyngste takene hjemme. 6-timersdagen vil legge forholdene bedre til rette for menns engasjement i omsorgsarbeidet, og dermed vil kortere arbeidstid kunne gi mer overskudd og større mulighet til faglig og politisk aktivitet for alle - også for kvinner - og dermed mulighetene for et mer reelt demokrati.»
Bodø Handel og kontor, LO-kongressen 1981

Neste kampsak

LO-leder Gerd-Liv Valla ønsker seks timers arbeidsdag.

Seks timers arbeidsdag blir den neste store kampsaken for LO, og LOs leder Gerd-Liv Valla er sikker på at sekstimersdagen kommer, for alle, og uten at de går ned i lønn.

– Jeg har veldig stor tro på sekstimersdagen. Både fordi folk blir mindre slitne, og for å få flere i arbeid, sier Valla.

Holmgang 25. mai 2005 Se debatten her
Les mer om utstillingen   Til hundreårsutstillingen
© KILDEN 2005   Spørsmål om opphavsrettigheter rettes til KILDEN Kilden LO Hundreårsmarkeringen