Tillitsvalgt

Det tok lang tid før kvinner fikk ledende posisjoner i fagbvegelsen, på tross av at det på klubb- og fagforeningsnivå etterhvert var atskillige kvinnelige ledere.

Først i 1985 fikk et større LO-forbund sin første kvinnelige leder med Liv S. Nilsson i Norsk Kommuneforbund. Til gjengjeld ble hun da leder i LOs støre forbund, med nær 200 000 medlemmer.

Mot slutten av 1980-årene hadde Liv S. Nilsson fått følge av tre kvinner som forbundsledere: Sidsel Bauck, leder av det kvinnedominerte Handel og Kontor, Gerd Reinsvollsveen, leder av Sosionomforbundet og Brit Unni Arntsen i Norsk Vernepleierforbund.

Fagkongressen høsten 1989 representerte et nytt gjennombrudd for kvinnerepresentasjonen i LO. Da fikk LO sin første kvinnelige nestleder i Esther Kostøl. Av de sju øverste tillitsvalgte på denne kongressen var tre kvinner.

I 2001 fikk LO sin første kvinnelige leder med Gerd-Liv Valla.

Kilde: Arbeiderbevegelsens historie i Norge, bind 6.

«Som plasstillitsvalgt var det meg og to garva mannfolk. De satt og røykte og prata sammen før møtene, men jeg gikk og sa ifra at skal jeg være tillitsvalgt her så skal jeg ha den informasjonen som er nødvendig for å gjøre en god jobb. Da ble det slutt på disse tomannssamtalene.»
Kvinner i fagbvegelsen 2004
Les mer om utstillingen   Til hundreårsutstillingen
© KILDEN 2005   Spørsmål om opphavsrettigheter rettes til KILDEN Kilden LO Hundreårsmarkeringen