Tema: Tillitsvalgt

Første kvinne på toppen

Etter 102 år fikk LO sin første kvinnelige leder. Gerd-Liv Valla er enig i at det var på tide.

Reutz

Gerd-Liv Valla. Foto: LO

Gerd-Liv Valla overtok som LO-leder etter Yngve Hågensen våren 2001. Etter mer enn 100 års historie med fagbevegelse i Norge var tida overmoden for å få en kvinne som LO-leder.

- Det er ikke slik at jeg i det daglige går rundt og tenker på at jeg er den første kvinnelige LO-lederen, men jeg håper det merkes at LO-lederen er en kvinne, sier Valla.

- Jeg har jobbet med likestilling i mange mange år, og har likestillingsperspektivet under huden. Det var mye fokus på det at jeg er den første kvinnelige LO-lederen da jeg ble valgt på LO-kongressen i 2001. Den gang fikk jeg mange tilbakemeldinger på at det var jammen på tide at LO fikk en kvinne som LO-leder etter 102 år med mannlige LO-ledere. Og det er jeg jo i grunn enig i!

Valla er sjef for Norges største lønnstakerorganisasjon – det gjør henne til en av landets mektigste ledere. Og en av landets mektigste kvinner. Damen som helst kler seg i rødt, er den første kvinnen til å lede Landsorganisasjonen i Norge (LO). Sakene hun brenner for er solidaritet, likelønn og rettferdighet.

- Som LO-leder er det viktig å ivareta alle medlemmer – både kvinner og menn. I tariffoppgjørene de siste årene har vi fra LOs side prioritert lavlønn/ likelønn, samt deltidsproblematikken gjennom slagordet: «heltid en rettighet – deltid en mulighet».

- Dette er temaer som særlig berører våre kvinnelige medlemmer fordi de fleste lavlønte er kvinner, og at 90% av de 600.000 deltidsansatte er kvinner. Likevel vil jeg presisere at det er like ille å være lavlønt om du er mann – selvfølgelig.

- Det jeg mener er aller viktigst i likestillingsarbeidet vårt er en anstendig lønn, eller sagt med andre ord: ei lønn å leve av og forsørge sine barn på. Økonomisk uavhengighet er den viktigste forutsetning for reell likestilling.

Les portrett med Gerd-Liv Valla i Dagbladet Magasinet: Vallas vilje
Les mer om utstillingen   Til hundreårsutstillingen
© KILDEN 2005   Spørsmål om opphavsrettigheter rettes til KILDEN Kilden LO Hundreårsmarkeringen