Seksuell trakassering

Seksuell trakassering på arbeidsplassen er et tema som har fått større oppmerksomhet de siste årene. En undersøkelse foretatt av MMI i 1992 viste at 20 prosent av kvinnene i alderen 18-50 år oppgir at de har blitt utsatt for seksuell trakassering en eller flere ganger i løpet av sin yrkeskarriere. Særlig kvinner på mannsdominerte arbeidsplasser der det foregår «typisk mannsarbeid» er utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet. 

I 2002 fikk Likestillingsloven fikk et forbud mot seksuell trakassering som slår fast at arbeidsgivere har ansvar for å forebygge og søke å hindre at seksuell trakassering skjer på arbeidsplassen.

«Vi hadde oppe sjekkeproblemet på kurs og arbeidsplasser. Vi var enige om at fyll, fest og sjekking på kurs varierer fra kurs til kurs. Det er tydelig bedre når det er mange kvinnelige kursdeltakere. Gruppene mente at det var en diskusjon som burde reises, fordi en risikerer å skremme vekk både yngre og eldre kursdeltalere. Dersom dette utvikler seg, risikerer vi at rekrutteringen av unge, aktive jenter stopper opp og at solidaritet og samhold - samarbeid mellom kvinner og menn i forbundet, regelrett råtner bort.

I forbindelse med dette har det også vist seg at flere jenter til stadighet møter bakvaskelser, sladring og stempling i fagpolitiske miljø. Det skal ofte ikke mer til at en av hver kjønn sitter og prater, og historiene er ute på bedriftene eller 'på byen'.

Ofte øker historiene proposjonalt med tillitsvervet ditt. Vi har en sterk mistanke om at den type sladring bevisst blir brukt for å skade eller stoppe jenter med tillitsverv.»

Fra kvinnekonferanse i grafisk forbund i 1983, Kvinner og kvinnekamp i arbeid og fagforening av Siri Jensen.


Likestillingsloven: § 8a. Seksuell trakassering

Det er ikke tillatt å utsette en annen for seksuell trakassering. Med seksuell trakassering menes uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den oppmerksomheten rammer. Seksuell trakassering regnes som forskjellsbehandling på grunn av kjønn.

Arbeidsgiver og ledelsen i organisasjoner eller utdanningsinstitusjoner har ansvar for å forebygge og å søke å hindre at seksuell trakassering skjer innenfor sitt ansvarsområde.

Les mer om utstillingen   Til hundreårsutstillingen
© KILDEN 2005   Spørsmål om opphavsrettigheter rettes til KILDEN Kilden LO Hundreårsmarkeringen