Utfordringer

Norge blir i internasjonal sammenheng ofte regna for å være på likestillingstoppen. Kvinnene nærmer seg mennene sitt sysselsettingsnivå. Men Norge har et svært kjønnsdelt arbeidsmarked. Statistikken viser systematiske skiller mellom menn og kvinner. Kvinner jobber i større grad innenfor det offentlige, innenfor helse og omsorg og i mindre grad i lederyrker enn menn.

En annen viktig utfording på det norske arbeidsmarkedet er andelen deltidsarbeidende. I følge LO arbeider rundt 600.000 kvinner i Norge deltid. De aller fleste gjør det etter eget ønske i en periode, ofte for å kunne ta seg av barn. Men over 100.000 i små stillinger vil ha full jobb, men får det ikke.

– Utstrakt bruk av deltidsstillinger er kynisk spekulasjon i kvinnelig arbeidskraft. Vi utfordrer LO-lederen på dette spørsmålet, sier Orheim. Hun mener heltidsjobb må bli en rettighet, og deltid forbli en mulighet man kan velge om man ønsker.
Stortingsrepresentant Karita Bekkemellem Orheim til Romsdals Budstikke

Mange av de viktige spørsmålene for kvinner i arbeidslivet gjennom århundret er fortsatt aktuelle, som likelønn, sekstimersdag og barnehager.

Nye utforderinger

I Nr.3/04 av tidsskriftet Kvinneforskning spør May-Len Skilbrei, med utgangspunkt i en intervjuundersøkelse foretatt blant kvinnelige butikk- og renholdsarbeidere, om den etablerte kjønnsforskningen og likestillingspolitikken sitter fast i nærsynte middelklasseperspektiver.
Bestill artikkelen her.

Hva gjør fagbevegelsen i forhold til de moderne hushjelpene?
Les intervju med Sølvi Sogner hos KILDEN

Den svenske sosiologen Diana Mulinari bruker begrepet ’underordnet inkludering’, om det innvandrere opplever i forhold til den svenske fagbevegelsen.
Les intervju med henne hos KILDEN

Les mer om utstillingen   Til hundreårsutstillingen
© KILDEN 2005   Spørsmål om opphavsrettigheter rettes til KILDEN Kilden LO Hundreårsmarkeringen